KATEGORİLER
Kadın Sağlığı
Erkek Sağlığı
Çocuk Sağlığı
Ergenlik Dönemi
Vitaminler ve Besin Destekleri
Hamilelik - Emzirme Dönemi
Hesaplayıcılar
Beslenme ve Kilo Kontrol
Hastalıklar
Göz Sağlığı
Cilt Sağlığı
Saç - Tırnak Sağlığı
Ağız - Diş Sağlığı
Ayak - Bilek - Bacak Sağlığı
Uzmanlarımız
 
    1543

Kalp Yetmezliği

 

Kalp Yetmezliği

 Kalp yetmezliği vücudun ihtiyacı olan kanı kalbin pompalayamamasıdır. Altta yatan pek çok hastalık kalp yetmezliği ile sonlanabilmektedir. Bazı vakalarda altta yatan hastalığın tedavi edilmesi ile kalp yetmezliği çözülebilmektedir. Altta yatan hastalığın tedavisi mümkün olmasa bile ilaç tedavisi ile kalp yetmezliğinin bulguları azaltılabilmekte ve daha iyi yaşam koşulları sağlanabilmektedir. Yaşam standartlarının daha sağlıklı hale getirilmesi, düzenli egzersiz, tuz alımının azaltılması, stresin kontrol altına alınması, depresyonun tedavi edilmesi ve yeterli sıvı alımı sağlanarak yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile kalp yetmezliğinin tedavisine yardım edilebilir. Kalp yetmezliği ile savaşmakta risk faktörlerini kontrol altına almak koroner arter hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet veya şişmanlığın tedavi edilmesi ilk ve en önemli adımlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Bulgular: 

Kalp yetmezliği birdenbire oluşmaz. Zaman içinde ağır ağır ilerler. Nefeste daralma, yorgunluk ve bacaklarda şişmeler kanın göllenmesine bağlı gelişen bulgulardır. Kalp kompanzasyonu sağlayabilmek için daha hızlı atmaya başlar, duvarında kalınlaşma meydana gelebilir.  

Kronik kalp yetmezliği bulguları:

·         Yorgunluk ve güçsüzlük

·         Nefes daralması

·         Egzersiz kapasitesinde azalma

·         Dirençli öksürük ya da beyaz veya pembe balgamla beraber nefes alırken ötme sesi çıkarılması

·         Bacak, bilek ve ayaklarda şişme

·         Karında şişme ve sıvı toplanması

·         Sıvı toplanmasına bağlı ani kilo alma

·         Tat alımında azalma ve bulantı

·         Konsantrasyon güçlüğü ve dikkat azalması

·         Düzensiz ve hızlı kalp atımı

 

Akut kalp yetmezliğinin bulguları: akut kalp yetmezliği kalbin fonksiyon görme yeteneğini aniden etkileyen bir durumun ortaya çıkması ile gözlenir. Bulgular kronik yetmezlikle aynıdır ancak birdenbire ortaya çıkar ve kötüleşir. Sebepler arasında kalp krizi, kalp kaslarını etkileyen virüsler, şiddetli enfeksiyonlar, alerjik reaksiyonlar, akciğerlere pıhtı gitmesi, tüm vücudu etkileyen ciddi hastalıklar veya ilaçların kullanılması yer alır. Kalp böyle bir sebeple ani yetmezliğe girip atrial fibrilasyon olarak adlandırılan atım düzensizliğine girebilir. Bu da oldukça ciddi ve acil servis müdahalesi gerektiren bir durumdur. 

 

Nedenler: 

Kalp yetmezliği genellikle kalbi hasarlayan veya zayıf düşüren kalp hastalıklarına ikincil olarak gelişir. Zaman içinde kalbin karıncıkları (ventriküller) yeteri kadar kanla dolup kan pompalayamaz hale gelir. Kalp kasları zayıflar, kalp genişlemeye başlar, kanı pompalama işlemi zarar görür ve pompalanamayan kan geride birikmeye başlar. Akciğerler, bacaklar, ayaklar, bilekler bu göllenmeden dolayı şişer. Böbrekler su ve sodyumu atamaz ve biriktirir. Sağ kalp yetmezliğinin en önde gelen komplikasyonu sol kalp yetmezliğidir. Bu şekilde tam kalp yetmezliğine doğru bir gidiş olur. 

Kalp yetmezliği kalp krizi ile kalbin birden hasar görmesi neticesinde hızla gelişebileceği gibi, zaman içinde yavaşça da gelişebilir. Aynı şekilde uzun süren yüksek tansiyon veya koroner kalp hastalığı da zaman içinde kalp yetmezliği gelişmesine neden olur. Kalp kapak bozuklukları da kalp yetmezliğine neden olabilir, kapak sorununun ameliyatla düzeltilmesi kalp yetmezliğinin de geri döndürülmesini sağlayabilir. Kalp krizi ve/veya kalp yetmezliği ile yakın ilişkisi olan durumlar ise sigara içimi, şişmanlık, kolesterolden zengin gıda alımı, yağlı yemek tüketimi vs.dir. Bazen de sebebi açıklanamayan şekilde kalp genişler ve büyür, buna idyopatik dilate kardiyomyopati denir. Eğer kalp yetmezliğiniz varsa aşağıdaki durumlardan bir ya da birkaçı sizde söz konusu olabilir, hatta bazen siz bunların farkına bile varmamış olabilirsiniz:

·         Koroner arter hastalığı ve kalp krizi: kalp yetmezliğinin en sık rastlanan sebebidir. Kalbin kendisini besleyen koroner damarlardaki daralma veya tıkanmalar sonucunda kalp kasına yeteri kadar oksijen gitmemesinden dolayı kalbin zayıflaması, kalp krizi geçirilmesine bağlı fonksiyon göremeyen ölü kalp kası dokusunun ortaya çıkması gibi nedenlerle kalp yetmezliği ortaya çıkar.

·         Yüksek kan basıncı: eğer kan basıncınız yüksekse kan dolaşımını sağlayabilmek için kalbiniz normalden daha fazla çalışmalıdır. Zaman içinde kalp kası kalınlaşır, bazen kalp genişler ve fonksiyonları zayıflar.

·         Kapak bozuklukları: kalpte bulunan 4 kapak kanın dolaşımını düzenler. Bunlarda meydana gelen hasarlar kalp yetmezliği ile sonlanabilir. Kapakların değiştirilmesi ile kalp yetmezliği de tedavi edilebilir.

·         Kardiyomyopati: enfeksiyonlar, alkol kullanımı, kokain ya da kemoterapi ilaçları ile kalp kasının zarar görmesi kardiyomyopati denilen kalp kası hasarına neden olabilir. Ek olarak lupus, tiroid problemleri gibi tüm vücudu etkileyen hastalıklar da kardiyomyopatiye neden olabilir. Bir de sebebi bulunamayan idyopatik dilate kardiyomyopati olarak adlandırılan bir durum da söz konusu olabilir. Tüm bu kardiyomyopatiler kalp yetmezliği ile sonlanabilir.

·         Myokarditler: kalp kasının enflamasyonuna myokardit denir ve genellikle virüslerin sol kalbi tutması ile karşımıza çıkar.

·         Doğumsal kalp hastalıkları: ana rahmindeki gelişim sırasında bebeğin kalbinde meydana gelebilecek gelişme bozuklukları kalbin gereği gibi çalışmasını engelleyerek kalp yetmezliğine neden olabilir.

·         Kalp ritm bozuklukları, aritmiler: anormal kalp atımları kalbe binen yükü arttırarak kalp yetmezliği oluşumuna zemin hazırlayabilir.

·         Diğer hastalıklar: diyabet, şiddetli anemi, hipertiroidi, hipotiroidi, amfizem, hemokromatoz, amiloidoz gibi hastalıklar kalp yetmezliğine neden olabilirler.

 

Kalp yetmezliği kalbin sol, sağ ya da her iki tarafını tutabilir. Tipik olarak kalp yetmezliği kalbin sol tarafını tutarak başlar. Buna sol veya sistolik kalp yetmezliği denir ve kalbin pompalama fonksiyonunun kaybı ile karakterlidir. Sağ ya da diyastolik olarak isimlendirilen kalp yetmezliği ise ya tek başına veya daha sıklıkla sol kalp yetmezliğine ikincil olarak gelişir. Kalbin gevşeyip kanla tam olarak dolabilme fonksiyonunun bozulması ile karakterlidir. Bu ayrımın yapılması tedavinin şekillendirilmesi açısından önemlidir. 

 

Risk Faktörleri: 

Sadece bir tek risk faktörü kalp yetmezliği gelişimine neden olabilmektedir ancak birden çok faktörün bir arada bulunması riski dramatik olarak arttırır. Risk faktörleri şunlardır:

·         Yüksek kan basıncı

·         Koroner arter hastalığı

·         Kalp krizi

·         Kalp atım bozuklukları, aritmiler

·         Diyabet veya şeker hastalığı

·         Uyku apnesi: uyku sırasında düzenli nefes alınamaması sonucunda kalp atım düzeninin bozulması kalbi zayıflatabilir.

·         Doğumsal kalp bozuklukları

·         Virüsler

·         Alkol kullanımı

·         Böbrek bozuklukları

 

Ne zaman doktora başvurulmalıdır? 

Kalp yetmezliğinin herhangi bir bulgusu söz konusuysa doktora başvurma uygundur. Ayrıca kalp yetmezliği tanısı konmuşsa bulgularda artış ya da kötüleşme söz konusu olduğunda acilen doktora başvurmak gereklidir. 

 

Tanı ve testler 

Kalp yetmezliği tanısı için doktorunuz ayrıntılı bir öykü alacak ve muayene yapacaktır. Altta yatan hastalığın tanısı için testler uygulanacaktır. Muayenenin ardından kalp yetmezliğinin durumunu belirlemek için bazı testler istenecektir:

·     Kan testleri

·     Akciğer filmi

·     Ekokardiyogram, ejeksiyon fraksiyonu ölçümü

·     Bilgisayarlı tomografi, MR, kardiyak kateterizasyon gibi yardımcı testler

·     Elektrokardiyogram (EKG)

·     Anjiyogram

·     Nükleer tarama 

Doktorunuz bu testlerden size gerekli olan bazılarını veya tümünü seçecek ve yapılmasını isteyecektir.

Komplikasyonlar 

Kalbin genişlemesi, duvarlarının kalınlaşması, kalınlaşan duvarların daha çok oksijene ihtiyaç duyması ancak bunun mevcut koroner arterler ile sağlanamaması, atım düzensizlikleri, kalbi aktiflemeye çalışan hormonlarda artış gibi değişiklikler gözlenecektir. Zaman içinde kalp yetmezliği bulguları daha da oturacaktır. Yaş ve kalp yetmezliğinin süresi eklendikçe kalp yetmezliği hayatı tehdit eder bir hale gelebilir ve ani ölümlere yol açabilir. Ciddi kalp yetmezliği olan hastalar kalp nakli veya yapay cihaz uygulamalarına adaydırlar.

Tedavi 

Kalp yetmezliği kronik bir hastalıktır ve yaşam boyu tedaviye ihtiyaç vardır. Kalbin kuvvetlendirilmesi kalp yetmezliği tedavisinin amacıdır. Genellikle uygulanan tedavi ilaçlar ile yetmezliğin azaltılması ve cihazlar ile kalp ritminin normalleştirilmesidir. 

 

İlaç tedavisi:

Doktorlar durumunuza göre aşağıdaki ilaçlardan bir veya birkaç tanesini birlikte kullanmanızı önerebilirler;

·         ACE (anjiyotensin konverting enzim) inhibitörleri: bu grupta yer alan ilaçlar kalp yetmezliği olanlara daha uzun ve daha kaliteli yaşam koşulları sunarlar. Damarları genişletici, kan akımını arttırıcı, tansiyonu düşürücü ve kalbin yükünü azaltıcı etkileri vardır.

·         Anjiyotensin II (A II) reseptör blokerleri (ARBs): ACE inhibitörlerinin yararlı etkilerine sahiptirler ancak onların önemli bir yan etkisi olan öksürüğü yapmazlar.

·         Digoksin: dijital olarak adlandırılan bu ilaçlar kalp kasının kasılma gücünü arttırır, kalp atım hızını azaltırlar.

·         Beta Blokerler: kalp atım hızını azaltıp, kan basıncını düşürürler.

·         Diüretikler: idrar söktürücü etkileri ile vücuttaki sıvı toplanmasını azaltırlar. Akciğerlerde toplanan sıvı da azaldığı için nefes almak kolaylaşır. Bu grup ilaçlar potasyum ve magnezyum kaybına neden olacağından bu minerallerin kontrolü ve gerekirse desteklenmesi uygundur.

·         Aldosteron antagonistleri: genel olarak potasyumu koruyan diüretiklerdir. Kalp yükünü azaltma ve kalp yetmezliğinin şiddetlenmesini önleme konularında da oldukça etkilidirler. Ancak potasyumu tehlikeli düzeylere yükseltebilmeleri de olasıdır.

 

Durumunuza göre bu ilaçların bazılarını kombinasyon şeklinde kullanmanız da önerilebilir. Ayrıca altta yatan hastalığa göre başka ilaçları kullanmanız da gerekebilir. Bir süre hastaneye yatırılarak tedavi edilmeniz seçeneklerden biri olabilir. 

Cerrahi tedaviler:

Özellikle altta yatan hastalığın giderilebilmesi ve dolayısıyla kalp yetmezliğinin şiddetini azaltabilmek için doktorunuz cerrahi önerebilir. Koroner baypas veya kapak ameliyatları gerekiyorsa bunların yapılması kalp yetmezliğini de azaltacaktır. Kalp ritmini düzenlemek için cihaz takılması veya kalp pompaları gibi yardımcı cihazların takılması veya kalp nakli cerrahi ihtimaller arasındadır. Ayrıca kalbin paketlenmesi, ventriküler restorasyon cerrahisi ya da EECP adı verilen yeni ve deneysel ameliyat teknikleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. 

 

Korunma: 

Kalp yetmezliğinden korunmanın anahtarı risk faktörlerini kontrol altına almaktır. Bunun için sağlıklı yaşam koşullarının sağlanması en önemli adımdır. Bunun için yapabileceklerimizi şöyle sıralayabiliriz: 

·         Sigarayı bırakın.

·         Düzenli olarak tartılın, sabah tuvalete gittikten sonra aç karnına tartılın ve 1,5 kg dan daha fazla kilo alımınız olmuşsa mutlaka doktorunuzu arayın. Böylece vücudunuzun su tutma durumunu objektif olarak gözlemlemiş olursunuz.

·         Tuz alımını kısıtlayın. Yemeklerinize tuz ilave etmeyi azaltarak kesin. Bu konudaki ayrıntılı bilgilere tuz alımı başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

·         İdeal bir kiloya ulaşın ve onu koruyun. Bunun için bir diyetisyenle görüşüp program belirlemeniz uygundur.

·         Yağ ve kolesterol alımını sınırlayın. Bu konunun ayrıntılarını kolesterol dosyasında bulabilirsiniz.

·         Alkolü ve sıvı alımını sınırlayın. Sıvı alımının sınırlanması konusunda durumunuza göre doktorunuz size yol gösterecektir.

·         Stresinizi azaltın.

·         Düzenli egzersiz yapın. Yürüyüş gibi egzersizler kalp yetmezliği için idealdir ancak bu konu hakkında doktorunuza danışmanız uygun olacaktır.

·         Uykunuzu alın. Eğer uyurken nefes darlığı yaşıyorsanız yastığınızı yükselterek uyumalısınız.

 

Bu hastalıkla baş etmek için doktorunuzla sürekli irtibat halinde bulunmalı, her türlü sıkıntınızın çözüm önerilerini doktorunuzdan almalı, ilaçlarınızı düzenli olarak ve zamanında almalı, doktor ziyaretlerinizi ve vücut tartınızı izlemeli, tansiyonunuzu düzenli ölçmeli ve kaydını tutmalı, her türlü şikayet ve sorularınız not etmeli ve doktorunuza iletmeli, doktorunuzun size anlattıklarını anlamıyorsanız doktorunuzu daha anlaşılır konuşması için uyarmalısınız. Doktorunuzun önerilerinden yaptıklarınızı ve yapmadıklarınızı doktorunuza söyleme konusunda dürüst olmalısınız. İyi bir iletişim ve doktorunuzun önerilerine uymak sağlığınız açısından gerekli ve önemlidir.

 

 
Yazdır

 
 
Bu alanda internette en çok aranan konular:
 kalıtsal hastalıklar   iç hastalıklar   salgın hastalıklar   bulaşıcı hastalılar   cinsel hastalıklar   kalıtım   hayvanlardan geçen hastalıklar   zührevi hastalıklar   hastalık   nörolojik hastalıklar   psikolojik hastalıklar   genetik hastalıklar
   kalp ve damar tıkanıklığı   kalp ve damar   kalp damar cerrahisi   göğüs hastalıkları   damar tıkanıklığı
 
 
 Üye Girişi
E-Mail :
Şifre :
Üye değilseniz lütfen üye olmak için tıklayınız
Şifremi Unuttum
Aktivasyon Mailim Gelmedi E - Mail Grubu
E-Posta

Ailenizde en sık görülen hastalık hangisidir?
 

kanser

 

kalp hastalıkları

 

astım

 

psikolojik rahatsızlıklar

 

böbrek yetmezliği

 
İhtiyaç Listeleri
Doğum Çantası
Seyahat Listesi

Bu sitede yer alan yazıların tümü, bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için hazırlanmıştır. Bu bilgiler, hiç bir zaman hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Sitede yer alan yazı ve resimlerin kopyalanması, her türlü kullanımı ve bilgilerin uygulanması sonucu gelişen hukuki, ahlaki, mesleki, sağlık ve yaşamsal sorunlar; sadece bu eylemi gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Bunlardan dolayı ortaya çıkabilecek hiç bir sorundan site ve yazarları sorumlu kılınamaz.
   
 
  E-Ticaret Sitesi ve Web Sitesi Tasarımı | Webpaketi.com